ریاضی عمومی ۱

در نیمسال اول سال­ تحصیلی 1403-1402، درس ریاضی عمومی یک از فصل­های یک تا ده کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال نوشته جورج توماس ترجمه سیامک کاظمی که توسط انتشارات فاطمی به چاپ رسیده است، تدریس خواهد شد. علاوه بر آن مبحث اعداد مختلط از جزوه پیوست تدریس می­شود.

آزمون میان ترم چهارشنبه مورخ 1402/9/8  ساعت 13 تا 15

نحوه محاسبه نمره این درس: 7 نمره میان ترم، 11 نمره پایان ترم و 2 نمره فعالیت کلاسی

نمونه سوالات اعداد مختلط

نمونه سوال ریاضی عمومی 1

مسائل حل شده زیر در بحث سری ها

مسائل حل شده از روش‌های انتگرال‌گیری

قابل توجه دانشجویان درس ریاضی عمومی 1

تصویر کتاب ریاضی عمومی 1 ( جلد---صفحه داخل)
جزوه اعداد مختلط (هفته اول)

جزوه مبحث مشتق-

جزوه حد و پیوستگی

شماره تمرینات منتخب فصل 2 ریاضی عمومی 1

تمرینات بحث اعداد مختلط

شماره تمرینات منتخب فصل سوم

شماره تمرینات منتخب فصل چهارم

کپی تمرینات منتخب بالا در انتشارات موجود است.

 

شماره تمرینات منتخب فصل 5

شماره تمرینات منتخب فصل 6

شماره تمرینات منتخب فصل 7

شماره تمرینات منتخب فصل 8


تمرینات اضافه


شماره تمرینات منتخب فصل 10