کارگاه‌های آموزشی

 

عنوان کارگاه مدرس کارگاه
کارگاه نظریه محاسباتی گروه   سید علی رضا اشرفی-اشتفان کوهل

 

ریاضی پزشکی

 

رفتارهای مخاطره آمیز و معایب نظام تشخیصی و درمانی مورد استفاده

 علی بزرگمهر(دانشگاه علوم پزشکی ایران)

اهمیت نقش ژن‌ها در اختلالات روانپزشکی و پیچیدگی شبکه‌های ژنی دخیل در بروز رفتارهای مخاطره آمیز

 علی بزرگمهر(دانشگاه علوم پزشکی ایران)

 مصطفی توکلی(دانشگاه فردوسی مشهد)

معادلات دیفرانسیل تاخیری در مدل رشد تومور سرطانی  الهام جاویدمنش
سیستم های پیوسته و ناپیوسته مربوط به سرطان  الهام جاویدمنش

 

آموزش ریاضی

 

یاددهی-یادگیری اکتشافی با تمرکز بر نظریه گراف

 فرزاد رادمهر(دانشگاه فردوسی مشهد)

 مصطفی توکلی(دانشگاه فردوسی مشهد)

گزارش پژوهشی پیرامون تدریس رنگ‌آمیزی رأسی گراف مبتنی بر اصول یاددهی-یادگیری اکتشافی

فرزاد رادمهر(دانشگاه فردوسی مشهد)

 مصطفی توکلی(دانشگاه فردوسی مشهد)

 

علوم داده

 

کارگاه علوم داده با پایتون

رضا شرف دینی( دانشگاه خلیج فارس)

 علی زیدی عبدیان

 

طراحی مسائل ریاضی

 

کارگاه طراحی تکلیف و معیارهای ارزیابی طرح مسئله ریاضی

 ابراهیم ریحانی(دانشگاه شهید رجایی)

  مهدی ایزدی 

سعید حق جو

 

آشنایی با لاتکس و زی-پرشین

 

فیلم جلسه اول

فیلم جلسه دوم

فیلم جلسه سوم

فیلم جلسه چهارم

فیلم جلسه پنجم

فیلم جلسه ششم

فیلم جلسه هفتم

فیلم جلسه هشتم

فیلم جلسه نهم

 

علی مس فروش (دانشگاه شاهرود)