انجمن علمی آمار

معرفی اعضاء انجمن

خانم ریحانه صفری

دبیر انجمن

مرضیه سادات حسینی

سر دبیر نشریه

عضو انجمن

صفورا عباسیان

عضو انجمن

فاطمه فضائلی پور

عضو انجمن

یوسف رضایی

 

 

 

 

فعالیت های این انجمن به شرح زیراست :


1- شرکت در سومین جشنواره حرکت،با ارائه بازی جذاب آماری جهت آشنایی دانشجویان با رشته آمار وشیرینی هایش.
بازی ابداعی وترکیبی با بازی بلاک آس، که با کمک و همراهی دکترمهدی شمس و دانشجوی کارشناسی رشته ریاضی آقای عرب به مرحله ی اجرا رسید.

این بازی شامل 169خانه مربعی شکل کوچک است که مانند صفحه ی شطرنج کنارهم قرار می گیرند. دوبازیکن با دومهره ازگوشه های زمین، با انداختن تاس به نوبت وارد زمین می شوند.هرمهره حرکت خود را از سمت راست، چپ، جلو و عقب آغاز می کند. مهره ها حق حرکت به صورت مورب را ندارند. با هرحرکت مهره، یک دیوار وارد بازی می شود به گونه ای که راه دو خانه را سد کند. بازیکن می تواند دیوارها را برای بازیکن حریف بگذارد تا دیرتر به مقصد برسد، یا اینکه برای خود بگذارد تا مسیر رسیدن به هدفش آسان شود. این بازی ازقضیه ی مارکوف دردرس فرآیند های تصادفی نشئت گرفته است.
 

2- برگزاری اردوی علمی بازدید از رصدخانه نیاسر دانشگاه کاشان به همراه اساتید در تاریخ 1خرداد 1397

3- برگزاری جلسه ی معارفه دانشجویان جدیدالورود رشته ی آمار و کاربردها در تاریخ 18 مهر 1397

4- برگزاری مراسم بزرگداشت دهه ریاضیات وهفته آمار به همراه سخنرانی دکتر حمید پزشک درمورد تاریخچه ی آمار و اهمیت آن و سخرانی دکتر علیرضا اشرفی درمورد آمار و ریاضیات و اهمیت آنان