راهنمای نصب نرم افزارها

 

نرم افزار های  ریاضی-آمار
 

برای دانلود نسخه های نرم افزار pari و مطلع شدن از آخرین نسخه های آن به سایت

https://pari.math.u-bordeaux.fr/download.html

وارد و متناسب با سیستم عامل خود نرم افزار مربوطه را دانلود کنید.

فیلم آموزشی مراحل نصب نرم افزار Maple 17

فیلم آموزشی مراحل نصب نرم افزار Matlab2016a

فیلم آموزشی مراحل نصب نرم افزار SPSS 22

فیلم آموزشی مراحل نصب نرم افزار  Splus v8