افتتاحیه، اختتامیه و گردهمایی بانوان

جلسه افتتاحیه کنفرانس

 

---------------------------------------------------------------------

نشست سالانه کمیته زنان انجمن ریاضی ایران

 

-----------------------------------------------------------------------------------

جلسه اختتامیه کنفرانس