معرفی مرکز

کارشناس مسئول آزمایشگاه ریاضی و علوم کامپیوتر

مرضیه پوربابایی

 

Email: infomath@kashanu.ac.ir

             Tell: 03155912918

آزمایشگاه ریاضی:

در این واحد نرم افزارهای تخصصی رشته های ریاضی به صورت کلاسی و انفرادی آموزش داده می شود و علاوه بر آن نصب و به روز رسانی سیستم های دانشجویان دانشکده نیز انجام می گردد. این واحد شامل 18 عدد سیستم محاسباتی است که برای استفاده دانشجویان دانشکده علوم ریاضی در نظر گرفته شده است.

  

  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

      

 

 

سایت علوم کامپیوتر:

این واحد شامل 32 دستگاه کامپیوتر بوده و علاوه بر تشکیل کلاسهای دانشجویان دانشکده، جهت استفاده دانشجویان دانشکده در نظر گرفته شده است. در این واحد هر هفته دو کلاس آنلاین هم برای دانشجویان رشته آمار برگزار می گردد.

شایان ذکر است هر دو واحد سایت دانشکده شامل ویدئو پروژکتور و وایرلس نیز می باشند.