سخنرانی های کلیدی

 

ریاضی محض

 

سخنران رشته تحصیلی  موسسه / دانشگاه 
 علی رضا عبداللهی   جبر [نظریه گروه] دانشگاه اصفهان، ج. ا. ایران
 جواد اسداللهی  جبر [نظریه همولوژیک نمایش جبرها] دانشگاه اصفهان، ج. ا. ایران
 مائوریزیو برونتی جبر [نظریه جبری گراف] دانشگاه دی ناپولی فدریکو، ایتالیا
 هنری دارمون نظریه جبری اعداد دانشگاه مک گیل، کانادا
 امیدعلی شِهنی کرم‌زاده ریاضیات [جبر و ترویج علم] دانشگاه شهید چمران اهواز، ج. ا. ایران
 جواد مشرقی آنالیز [مختلط] دانشگاه لاوال، کانادا
 محمد صال مصلحیان آنالیز [آنالیز تابعی و نظریه عملگرها] دانشگاه فردوسی مشهد، ج. ا. ایران
 تکیسو سرتلو جبر [نظریه نمایش گروه] دانشگاه لیمپوپو آفریقای جنوبی
محمد شهریاری جبر [نظریه گروه] دانشگاه سلطان قابوس - عمان
 آندره سولوتار دانشگاه بوئنوس آیرس، آرژانتین
 تراپونگ سوکسومران جبر [گروه های مختلف و سازه های وابسته] دانشگاه چیانگ مای، تایلند
 موکات مانی تریپاثی ریاضیات [هندسه و توپولوژی] دانشگاه هندو باناراس ، هند
 آندری یو وسنین ریاضیات [توپولوژی] آکادمی علوم روسیه، روسیه
 چانگ چانگ چی جبر [نظریه نمایش جبرها] دانشگاه جامع مرکزی در پکن، چین

 

ریاضی کاربردی

 

 تومیسلاو داسلیک ریاضیات [نظریه گراف] دانشگاه زاگرب، کرواسی
 روبرتو گاراپا ریاضی کاربردی [آنالیز عددی] دانشگاه باری، ایتالیا
 نظام الدین مهدوی امیری بهینه سازی دانشگاه صنعتی شریف، ج. ا. ایران
 داوود میرزایی ریاضی کاربردی [آنالیز عددی] دانشگاه اصفهان، ج. ا. ایران
 کیس روس ریاضیات [بهینه سازی خطی] دانشگاه صنعتی دلفت، هلند
 مجید سلیمانی دامنه ریاضی کاربردی [تحقیق در عملیات] دانشگاه تهران، ج. ا. ایران
 زهرا گویا ریاضیات [آموزش ریاضی] دانشگاه شهید بهشتی، ج. ا. ایران

 

آمار

 

 مسعود اصغریان آمار دانشگاه مک‌گیل، کانادا
 خلیل شفیعی هولیقی آمار [استنباط در فضاهای مجرد] دانشگاه کلرادو شمالی، آمریکا
 احمد رضا سلطانی آمار [فرایندهای تصادفی] دانشگاه کویت، کویت
 بیژن ظهوری زنگنه آنالیز تصادفی [نظریه معادلات دیفرانسیل تصادفی] دانشگاه صنعتی شریف، ج. ا. ایران

 

منطق، رمزنگاری و علوم کامپیوتر

 

 خداخواست بی باک علوم کامپیوتر [رمزنگاری] دانشگاه میامی، آمریکا
 آلن برتو علوم کامپیوتر دانشگاه کائن، فرانسه
 لوکا دفئو ریاضیات [نظریه الگوریتمی اعداد، رمزنگاری] دانشگاه سنت کوئنتین ورسای، فرانسه
 پردراگ استانیمیروویچ علوم کامپیوتر دانشکده علوم و ریاضیات (PMF) ، دانشگاه نیس ، صربستان
 کنستانتین تسیناکیس ریاضیات [جبر و منطق] دانشگاه وندربیلت، آمریکا