آئین نامه ها و مقررات

دستور العمل آزمون جامع دکتری

              دریافت                   

منابع آزمون پیش جامع ریاضی محض

دریافت

آزمونهای معتبر زبان و حد نصاب آنها در دانشگاه کاشان

دریافت

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور

دریافت

بخشنامه مربوط به قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

دریافت

آئین نامه آموزشی سال 1394 اجرایی برای دانشجویان ورودی 1395 و بعد از آن

دریافت