اطلاعیه‌های مرکز کامپیوتر

جهت استفاده از اینترنت ابتدا به آدرس http://hs.kashanu.ac.ir/login وارد شوید.

                 

در قسمت نام کاربری باید شماره دانشجویی و در قسمت کلمه عبور شماره دانشجویی (یا کدملی ) را وارد نمائید.

به منظور کنترل نمودن میزان ترافیک ماهیانه خود لازم است بعد از انجام امور خود اینترنت مصرفی را از طریق آدرس زیر قطع نمائید.

 hs.kashanu.ac.ir/logout 
 
1.حساب های اینترنتی دانشجویان با شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و کدملی به عنوان رمز عبور میباشد.
2.اکانت دانشجویان ماهیانه شارژ می شود.
3.ترافیک دانشجویان دکترا  ۱۵ گیگابایت ، ترافیک دانشجویان کارشناسی ارشد 8 گیگابایت و کارشناسی 6 گیگابایت ، تعیین شده است.

لطفا به پیغام های زیر توجه فرمائید:

         

اگر پیغام بالا را مشاهده نمودید یعنی رمز ورود خود را اشتباه وارد نموده اید.

  

در خطای بالا متوجه باشید که میزان ترافیک مصرفی شما به اتمام رسیده است.

          

از آنجا که در حال حاضر هر اکانت تنها از یک سیستم میتواند به اینترنت وصل شود  در صورت  قطع نکردن اینترنت از سیستم قبلی این خطا مشاهده می شود.

جهت اصلاح رمز ورود اینترنت - پس از ورود به سیستم پویا(قسمت خدمات) رمز جدید را اعمال نمایید.

جهت قطع اینترنت - پس از ورود به سیستم پویا(قسمت خدمات) اینترنت را قطع نمایید.

به منظور تغییر رمز ورود و مشاهده  میزان ترافیک باقیمانده می توانید از آدرس  http://172.16.255.250/IBSng/user استفاده کنید.

دسترسی به نرم افزارها

برای این کار از START و سپس RUN آدرس زیررا بزنید.

172.16.144.163\\

و بعد در قسمت username عبارت Math و در قسمت password کلمه 1 را تایپ کنید.

User: Math1

Pass:1

 

                                 

در این مرحله می توانید وارد پوشه Software شوید و به تفکیک رشته، پوشه های Math, Amar,computer و در قسمت public نرم افزارهای جانبی خود را دریافت کنید.

همچنین برای جا به جا کردن اطلاعات داخل شبکه می توانید از پوشه Math استفاده کنید.