دفترچه تلفن دانشکده

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تلفن
38کتابخانه علوم پایه031-55912987
36حسین کچوییکمک کارشناس آموزش031-55912317
16دکتر امیر حسین نخودکارهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912335
3دکتر اکبر محبیمعاون آموزشی دانشکده031-55912373
5دکتر بهنام بازیگرانهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912372
20دکتر جلال عسکریهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی031-55912379
1دکتر حسن دقیقرئیس دانشکده علوم ریاضی031-55912363-031-55912323
4دکتر حسین اشراقیهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912321
28دکتر حمید قربانیهیأت علمی گروه آمار031-55913059
19دکتر حمیدرضا تبریزی دوزهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی031-55912362
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۸ مورد.