دفترچه تلفن دانشکده

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تلفن
11دکتر غلامحسین فتح تبارهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912369
7دکتر روح الله جهانی پورهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912370
8دکتررضا جهانی نژادهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912371
5دکتر بهنام بازیگرانهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912372
3دکتر اکبر محبیمعاون آموزشی دانشکده031-55912373
10دکتر علی اصغر رضاییمدیر گروه ریاضی محض031-55912379
20دکتر جلال عسکریهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی031-55912379
35لیلا شجاعی زادهکارشناس آموزش031-55912501
6دکتر مجتبی بهرامیانهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912559
31مرضیه پورباباییکارشناس مسئول آزمایشگاه ریاضی و علوم کامپیوتر031-55912918
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۸ مورد.