انتخاب وب سایت:
  • لیست اسامی کارکنان
جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   مرضیه   پوربابایی   ریاضی کاربردی   کارشناس مسئول آزمایشگاه ریاضی   دانشکده علوم ریاضی   کارشناسی ارشد 
 2   قدرت الله   رحمانی مهر      مسئول دفتر   دفتر دانشکده علوم ریاضی   کاردانی 
 3   حسین   کچویی طربی   تجربی   کمک کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های علوم ریاضی و فیزیک      دیپلم 
 4   محمدرضا   گندمی   مدیریت   مسئول آموزش دانشکده های علوم ریاضی و فیزیک      کارشناسی