انتخاب وب سایت:
  • دانشجویان > دکتری
اسامی دانشجویان دکتری
نام ونام خانوادگی
استاد راهنما پست الکترونیکی سال ورود سال فارغ التحصیلی
الهه سادات حقی
پروفسور اشرفی
elsahaghi@gmail.com
90  
ملک پور آرانی شهیده دکتر بازیگران
Malekpoor@kashanu.ac.ir
90  
خدیجه فتحعلی خانی
پروفسور اشرفی
fathalikhani.kh@gmail.com
90  
فرزانه غلامی نژاد
پروفسور اشرفی
farzane.ghalaminezhad@gmail.com
90  
 سیفی شهپر فاطمه دکتر دقیق  
fatemehsefishahpar63@gmail.com
 90  
 اله یاری صادق آبادی محمد علی   newtriz@gmail.com  90  
 بهرامی علی دکتر جهانی نژاد
 
alibahrami72@yahoo.com
89  
 مرتضی خنشان دکتر بازیگران  
khanshanmath@gmail.com
89  
 زارع پور آرانی حسین دکتر جهانی نژاد   89  
 شبانی قزاآنی حسین  پروفسور اشرفی  
shabani@grad.kashanu.ac.ir
89  
 فغانی مرتضی پروفسور اشرفی   87  
 احمدی محمدرضا دکتر جهانی نژاد   87  
دیداری سمیه دکتر دقیق  
s.didari@grad.kashanu.ac.ir
87  
عابدی جبلی حسین دکتر جهانی پور   87  
محمد آبادی زهره دکتر غلامی  
mohammadabadi.z@gmail.com
87 91
عادل تدین فر دکتر بازیگران و پروفسور اشرفی
adeltadayyonfar@yahoo.com
91  
مجید امین ترابی دکتر جهانی پور
amintorabi87@gmail.com
91  
بیژن سلیمانی پروفسور اشرفی
bijan_s59@yahoo.com
91  
امیر مهدی یزدانی کاشانی دکتر دقیق و دکتر بهرامیان
amirmehdi_yazdani@yahoo.com
91  
مهرنوش جاورسینه دکتر فتح تبار   91  
مریم جلالی راد پروفسور اشرفی   91  
حسین خاص     91  
عالیه زلفی دکتر فتح تبار   91  
مریم مسعودی آرانی دکتر جهانی نژاد   91  
خدیجه اسلامی     94  
لیلا گودرزی     94  
فاطمه موذن     94  
سهیلا مهدوی زفرقندی     94  
محمد عبد     94  
فاطمه حیدری     95  
حیدر شلاش     94  
زهره جمال کاشانی     95  
سکینه زارع خفری     95  
مینا شمکانی مشهدی     95  
سمیه مدنی     95  
معصومه نیتی بیدگلی     95  
روح الله خداکرمیان گیلان دکتر دقیق   92  
آسیه رفیعی پور     92  
مریم شیخی گرجان دکتر بهرامیان   92  
فاطمه کوره پزان مفتخر پروفسور اشرفی   92  
معصومه یزدانی مقدم     92  
سیده الهام قاسمیان دکتر فتح تبار   92  
فاطمه تقوایی آرانی دکتر فتح تبار   92  

تعداد بازديد از اين صفحه : 6323