انتخاب وب سایت:
  • دروس سرویسی > ریاضی عمومی 1


تاریخ کوئیز اول - چهارشنبه 95/12/25 ساعت 11:30 تا 12:30


نمرات کوئیز اول ریاضی عمومی 1


پاسخ سوالات کوئیز ریاضی عمومی 1


جزوه اعداد مختلط (هفته اول)


شماره تمرینات منتخب فصل 2 ریاضی عمومی 1

تمرینات بحث اعداد مختلط

شماره تمرینات منتخب فصل سوم

شماره تمرینات منتخب فصل چهارم

کپی تمرینات منتخب بالا در انتشارات موجود است.

پاسخ سوالات کوئیز اول 95.pdf

امتحان میان ترم ریاضی عمومی 1 چهارشنبه 6 / 2 / 96 ساعت 11 صب


شماره تمرینات منتخب فصل 5

سوالات و کلید آزمون کوتاه مورخ 94/8/5 ریاضی عمومی 1 (کلیه رشته ها- ترم اول 94-95)

شماره تمرینات منتخب فصل 6

شماره تمرینات منتخب فصل 7

شماره تمرینات منتخب فصل 8

سوالات، کلید و حل آزمون کوتاه مورخ 94/9/18 ریاضی 1 (کلیه رشته ها- ترم اول 94-95)

تمرینات اضافه

شماره تمرینات منتخب فصل 10

حل سوالات آزمون پایان ترم ریاضی 1 (مورخ  94/10/13-ترم اول 94-95)         

اطلاعیه در خصوص کوئیز دوم و غایبین امتحان میان ترم


پاسخ سوالات امتحان ریاضی عمومی 1 (پایان ترم)     


نمرات میان ترم ریاضی عمومی 1

تعداد بازديد از اين صفحه : 30649