انتخاب وب سایت:
  • دروس سرویسی > ریاضی عمومی 1


تاریخ کوئیز اول - چهارشنبه 95/12/25 ساعت 11:30 تا 12:30


جزوه اعداد مختلط (هفته اول)


شماره تمرینات منتخب فصل 2 ریاضی عمومی 1

تمرینات بحث اعداد مختلط

شماره تمرینات منتخب فصل سوم

شماره تمرینات منتخب فصل چهارم

کپی تمرینات منتخب بالا در انتشارات موجود است.

پاسخ سوالات کوئیز اول 95.pdf

امتحان میان ترم ریاضی عمومی 1 پنجشنبه 4 / 9 / 95 ساعت 10 صبح

پاسخ سوالات میان ترم ریاضی عمومی 1

نمرات میان ترم ریاضی عمومی 1

کوئیز دوم ریاضی عمومی 1 چهارشنبه 24 / 9 / 95 ساعت 11:30 صبح


نمرات کوئیز اول ریاضی عمومی 1


شماره تمرینات منتخب فصل 5

سوالات و کلید آزمون کوتاه مورخ 94/8/5 ریاضی عمومی 1 (کلیه رشته ها- ترم اول 94-95)

شماره تمرینات منتخب فصل 6

شماره تمرینات منتخب فصل 7

شماره تمرینات منتخب فصل 8

سوالات، کلید و حل آزمون کوتاه مورخ 94/9/18 ریاضی 1 (کلیه رشته ها- ترم اول 94-95)

تمرینات اضافه

شماره تمرینات منتخب فصل 10

حل سوالات آزمون پایان ترم ریاضی 1 (مورخ  94/10/13-ترم اول 94-95)         

اطلاعیه در خصوص کوئیز دوم و غایبین امتحان میان ترم


اطلاعیه کوئیز دوم ریاضی عمومی 1                


نمرات کوئیز دوم ریاضی عمومی 1


پاسخ نامه کوئیز دوم ریاضی عمومی 1


پاسخ سوالات امتحان ریاضی عمومی 1 (پایان ترم)
تعداد بازديد از اين صفحه : 26743