انتخاب وب سایت:
  • گروههای آموزشی > ریاضی- محض > اعضاء هیأت علمی
اسامی اعضاء هیأت علمی گروه ریاضی محض
دکتر سید علی رضا اشرفی
رشته تحصیلی : جبر
http://ashrafi.kashanu.ac.ir
  دکتر رضا جهانی نژاد
رشته تحصیلی : جبر
http://jahaninejad.kashanu.ac.ir
 
دکتر حسن دقیق
رشته تحصیلی : جبر
http://daghigh.kashanu.ac.ir
  دکتر بهنام بازیگران
رشته تحصیلی : جبر
http://bazigaran.kashanu.ac.ir
 
دکتر روح الله جهانی پور
رشته تحصیلی : آنالیز
http://jahanipur.kashanu.ac.ir
  دکتر مجتبی بهرامیان
رشته تحصیلی : جبر
http://bahramian.kashanu.ac.ir
 
دکتر غلامحسین فتح تبار
رشته تحصیلی : جبر
http://fathtabar.kashanu.ac.ir
  دکتر علی اصغر رضایی
رشته تحصیلی : هندسه
http://arezaei.kashanu.ac.ir
 
دکتر حسین اشراقی
رشته تحصیلی : جبر
http://eshraghi.kashanu.ac.ir
  دکتر رضا کهکشانی
رشته تحصیلی : جبر
http://kahkeshani.kashanu.ac.ir
 
دکتر مجید مزروعی
رشته تحصیلی : جبر
http://mazrooei.kashanu.ac.ir
  دکتر سید سیف الله موسی زاده موسوی
رشته تحصیلی : آنالیز
http://smosazadeh.kashanu.ac.ir
 
دکتر رسول کاظمی نجف آبادی
رشته تحصیلی: دستگاه های دینامیکی

http://rkazemi.kashanu.ac.ir
 دکتر زینب سلطانی رنانی
رشته تحصیلی: آنالیز ریاضی

http://zsoltani.kashanu.ac.ir
 
 

تعداد بازديد از اين صفحه : 4962