انتخاب وب سایت:
  • برنامه پیشنهادی
برنامه پیشنهادی مقطع ارشد ریاضی کاربردی-آنالیز عددی (Download)

برنامه چهارساله پیشنهادی آمار (Download)

جدول دروس آمار به ترتیب دروس پایه، مشترک، الزامی و کهاد (Download)

جدول دروس رشته علوم کامپیوتر ورودی 88و 87 (Download)

جدول و سرفصل دروس ریاضیات و کاربردها ورودی 91 به بعد (Download)

لیست دروس ریاضیات و کاربردها به همراه کهاد آنها برای ورودی 90و 89 (Download)


جدول دروس رشته علوم کامپیوتر ورودی 89 به بعد (Download)

تعداد بازديد از اين صفحه : 6030