انتخاب وب سایت:
  • مدیران گروههای آموزشی
 مدیر گروه ریاضی محض                                                         مدیر گروه ریاضی کاربردی

                                                               
  دکتر رضا جهانی نژاد                                                                  دکتر علی  افتخاری
   تلفن:55912371                                                                       تلفن:55912334


 
 مدیر گروه آمار و کاربردها                                                             مدیر گروه علوم کامپیوتر

                                                               
     دکتر داوود پورسینا                                                                دکتر ناصر نوروزی
    تلفن:55913068                                                                 تلفن:55913048
تعداد بازديد از اين صفحه : 4085